TRƯỜNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ

Nghề Make-up

Nghề Nails

Nghề Tóc chuyên nghiệp

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

30

Phòng học

95

Giảng viên

1350

Khóa học

15709

Học viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

VIDEO

ĐỐI TÁC

logo-vietcombank-cu
Truong-dao-tao-quan-lydoanh-nghiep-camau
logo-Khach-San-Rex
Koica
hotel-Sheration
logo
Koica
phan mem quan ly nha hang
logo-vietcombank-cu
thanh-phuong-logo
Truong-dao-tao-quan-lydoanh-nghiep-camau
logo-Khach-San-Rex