Quản lý - Điều hành chuyên nghiệp

  • day-nghe-quan-ly-nha-hang
    Ngày
    31 October, 2017
    Hiểu được văn hoá và nguồn gốc lịch sử của ngành ẩm thực trên thế giới. Có được kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghề: Quản lý nguồn nhân lực, tài chính và hệ thống kinh doanh, thực phẩm, đồ uống của khách sạn, nhà hàng... Được trải nghiệm thực tế tại các khách sạn, nhà hàng từ 4-5***** tại thành phố Hồ Chí Minh. Là kết quả sự học của bạn sau khi tốt nghiệp khóa học Khóa học Quản Lý Nhà hàng Khách sạn Quốc Tế.