Lịch khai giảng 12 tháng

26 June, 2019
lich-khai-giang-thang-7-nam-2019

Lịch khai giảng các khóa học tháng 7/2019

KHÓA HỌC NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN   Tên lớp học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Giám đốc ẩm […]
26 June, 2019

Lịch khai giảng các khóa học tháng 8/2019

KHÓA HỌC NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN   Tên lớp học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Giám đốc ẩm […]
26 June, 2019

Lịch khai giảng các khóa học tháng 9/2019

KHÓA HỌC NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN   Tên lớp học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Giám đốc ẩm […]
26 June, 2019

Lịch khai giảng các khóa học tháng 10/2019

KHÓA HỌC NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN   Tên lớp học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Giám đốc ẩm […]